Farre kirkegård

Traditionelle gravsteder

Gravstederne er udlagt med 1 eller flere pladser pr. gravsted. Der kan også nedsættes urner i disse grave. Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv. Man kan også aftale vedligeholdelse eller anlæg med kirkegårdskontoret. Det samme gælder grandækning og/eller plantning af sommerblomster. 

Kiste- og urnegrave i parkområdet

Parkområdet findes ud for kirkens sydside og er beplantet med taks og røn.
Beplantning og vedligeholdelse af anlægget varetages af kirkegårdens personale.
Gravstenene er placeret langs hækkene og må højest have en størrelse af 65 x 75 cm. Selve graven er under græstæppet. Afskårne blomster må lægges eller sættes i vase; blomster i potte må placeres i potten foran stenen. Der må foretages grandækning.
For gravstedet og vedligeholdelse i hele fredningsperioden betales et beløb fastsat af Ribe Stift.
Bemærk, at der ikke må plantes foran stenen samt at der ikke må beplantes med sommerblomster som på traditionelle gravsteder. Der må kun placeres 1 sten pr. gravplads. 

Traditionelle urnegravsteder

Der er en række traditionelle urnegravsteder ved kirkens nordvestlige hjørne.
Gravstederne er 1 x 1 meter. Et urnegravsted har plads til 2 urner. Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv. Man kan også aftale vedligeholdelse med kirkegårdskontoret. Det samme gælder grandækning og/eller plantning af sommerblomster.

De ukendtes grav

På Farre Kirkegård er det nu også muligt at blive urnenedsat i de ukendtes grav.

Nedsættelse af urne i denne fællesgrav er anonym, dvs. der sættes ingen gravsten, og det præcise sted for urnens placering udpeges ikke. De efterladte underrettes, når en urne er nedsat i Fællesgraven.
Ved nedsættelse i fællesgraven skal der betales et nærmere fastsat beløb for vedligeholdelse i hele fredningsperioden.

Supplerende oplysninger

Udover de nævnte gravstedsformer findes der flere mellemformer.
Derfor skal man altid ved valg af gravsted gå på kirkegården og få de enkelte typer forevist og høre om, hvad de giver af muligheder og begrænsninger. Bemærk, at gravsteder ikke kan forhånds-reserveres.
Gravning, urnenedsættelse samt anretning af blomster på graven efter højtideligheden er gratis for medlemmer af Folkekirken.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

Kontaktoplysninger

  • Give Sognehus
  • Bøgetorvet 1

    7323 Give

    E-mail: give.sogn(at)km.dk

     

  • Telefon: 7573 1009
  • Email: g@k
 

Sociale links