Give sogns kirkegårde

Give sogn har 3 kirkegårde – ved Give, Farre og Vorslunde kirker. Kirkegårdene har fælles kirkegårdsadministration og drives af det samme personale.

Erhvervelse af gravsted på kirkegårdene er normalt gratis for medlemmer af Folkekirken.
Familien kan vælge at passe gravstedet selv, eller man kan vælge en gang om året at få en regning for vedligeholdelse mm, eller man kan vælge gennem Ribe Stift at betale for pasningen i hele fredningsperioden. Fredningsperioden er 25 år for kistegrave og 15 år for urnegrave.
Var afdøde ikke medlem af Folkekirken betales der for erhvervelse af gravsted, begrundet med at  medlemmer af Folkekirken betaler til driften af kirkegården gennem kirkeskatten. Udover disse beløb kommer de faktiske omkostninger ved selve begravelsen eller urnenedsættelsen.

Folderen "Min sidste vilje" kan hentes her eller fås ved henvendelse på kirkegårdskontoret, hvor der også er mulighed for en snak om, hvordan man gerne selv vil begraves. Hvis man gør sig tanker om dette, er det en rigtig god idé at få det skrevet ned - og til dette formål er "Min sidste vilje" en god hjælp.

Traditionelle gravsteder

Gravstederne er udlagt med 1 eller flere pladser pr. gravsted. Der kan også nedsættes urner i disse grave. Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv. Man kan også aftale vedligeholdelse eller anlæg med kirkegårdskontoret. Det samme gælder grandækning og/eller plantning af sommerblomster.

Traditionelle urnegravsteder på de gamle dele af kirkegården

Gravstederne er 1 x 1 meter og placeret i særlige rækker. Et urnegravsted har plads til 2 urner. Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv. Man kan også aftale vedligeholdelse med kirkegårdskontoret. Det samme gælder grandækning og/eller plantning af sommerblomster.

Kiste- og urnegrave i parkområdet

Parkområdet findes i kirkegårdens sydøstlige hjørne ud mod Birkevej. Gravstenene er placeret i kanten af bede beplantet med taks og asketræer og må højest have en størrelse af 50 x 65 cm. Selve graven er under græstæppet. Afskårne blomster må lægges eller sættes i vase; blomster i potte må placeres i potten foran stenen.
Beplantning og vedligeholdelse varetages af kirkegårdens personale.
For gravstedet og vedligeholdelse i hele fredningsperioden betales et beløb fastsat af Ribe Stift.
Bemærk, at der ikke må plantes foran stenen samt at der ikke kan beplantes med sommerblomster som på traditionelle gravsteder. 

Kiste- og urnegrave i kirkegårdens østlige afsnit

Afdelingen findes oven for parkområdet.
Vedligeholdelse af anlægget varetages af kirkegårdens personale.
Gravstenene er placeret op ad en hæk og må højest have en størrelse af 50 x 65 cm. Der er et lille plantebed foran stenen, hvor man må sætte/lægge afskårne blomster samt plante lave blomster/planter. Selve graven er under græstæppet.
Der må foretages grandækning og/eller plantning af sommerblomster. Dette kan evt. aftales med kirkegårdskontoret.
For gravstedet og vedligeholdelse i hele fredningsperioden betales et beløb fastsat af Ribe Stift.
Bemærk: Der må kun placeres 1 sten pr. gravplads

Fællesgrav (De ukendtes grav)

Kirkegården har en fællesgrav til urner beliggende på den sydlige del af kirkegården.
Nedsættelse af urne i denne fællesgrav er anonym, dvs. der sættes ingen gravsten, og det præcise sted for urnens placering udpeges ikke. De efterladte underrettes, når en urne er nedsat i Fællesgraven.
Ved nedsættelse i fællesgraven skal der betales et nærmere fastsat beløb for vedligeholdelse i hele fredningsperioden.
Fællesgravene må ikke beplantes på nogen måde, og afskårne blomster skal lægges/sættes foran Madonna-skulpturen.

Supplerende oplysninger

Udover de nævnte gravstedsformer, findes der flere mellemformer.
Derfor skal man altid ved valg af gravsted gå på kirkegården og få de enkelte typer forevist og høre om, hvad de giver af muligheder og begrænsninger. Bemærk, at gravsteder ikke kan forhånds-reserveres.
Gravning, urnenedsættelse samt anretning af blomster på graven efter højtideligheden er gratis for medlemmer af Folkekirken.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

Her kan du se kort over Give kirkegård

Kontaktoplysninger

  • Give Sognehus
  • Bøgetorvet 1

    7323 Give

    E-mail: give.sogn(at)km.dk

     

  • Telefon: 7573 1009
  • Email: g@k
 

Sociale links