Kirketjener ved Farre Kirke

Genopslag: Stilling som kirketjener ved Farre Kirke er ledig fra den 01.11.2018.

Stillingen er på ca. 8 timer om ugen i gennemsnit.

Kirketjeneren skal blandt andet varetage følgende opgaver:

- Deltage i forberedelse af gudstjenester og kirkelige handlinger.

- Varetage renholdelse af kirken indvendig, samt forestå hovedrengøring af kirke og kapel.

- Medvirke efter nærmere anvisninger ved arrangementer i kirken.

- Planlægge sit arbejde sammen med kirkens andre ansatte.

- Deltage i menighedsrådsmøder 4-6 gange om året.

 

Der er i gennemsnit to søndagsgudstjenester om måneden og årligt er der 6-8 kirkelige handlinger og koncerter ud over dette. Mandag er fast fridag.

Farre sogn har et tæt samarbejde med Give kirke.

Følgende medarbejdere skal der primært samarbejdes med: kirkens to præster, organister,  kirkesanger og kordegn, herudover kontaktperson og menighedsråd.

Farre Sogn har 584 indbyggere, hvoraf 468 er medlem af folkekirken, sognet er et landsogn med eget menighedsråd og kirke. Byen har et rigt foreningsliv, sammen med borger- og idrætsforening er kirken byens samlingspunkt.

Vi forventer at du:

- Er indstillet på at være en del af et team, hvor hver ansat har sin rolle, men sammen har ansvaret for at kirkelige handlinger og arrangementer forløber planmæssigt.

- Trives med at have et arbejde på nedsat tid, men samtidig i rimeligt omfang kunne stå til rådighed for begravelse mv. i hverdage.

 

Ansættelsen sker ved Farre sogns menighedsråd med kirken beliggende Kirkevej 4, Farre, 7323 Give, der vil være en prøvetid på 3 måneder. Ansættelse vil ske hurtigst muligt, forventeligt fra 1.december 2018.

 

Årsnormen er på ca. 280 timer fordelt på 65% af tiden med varetagelse af opgaver i forbindelse med kirkelige handlinger og 35% af tiden med rengøring og hovedrengøring.

Det er kirketjeneren selv der disponerer fordeling af timeforbruget, således at kirken fremstår pæn og rengjort ved planlagt brug.

 

Ansættelsen sker på individuelle vilkår, som aftales med menighedsrådet i forbindelse med ansættelsen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 263.394,49 kr. - 339.641,13 kr. (nutidskroner) ved 37 timer om ugen, i forhold til en beskæftigelsesgrad på 8 timer om ugen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Søren Jepsen på telefonnummer 51947135/ mail soeren.jepsen1973@gmail.com.

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Kirkekontoret for Farre sogn

Att: Søren Jepsen

Bøgetorvet 1

7323 Give

Mrk. ”Ansøgning kirketjener Farre fortrolig”.

 

Ansøgningen og bilag modtages gerne på følgende mail: 9283@sogn.dk att. Søren Jepsen.

 

Ansøgning skal være modtaget senest 26. oktober 2018. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 44. Det vil kunne blive relevant at der indhentes referencer og børneattest.   

Kontaktoplysninger

  • Give Sognehus
  • Bøgetorvet 1

    7323 Give

    E-mail: give.sogn(at)km.dk

     

  • Telefon: 75 73 10 09
  • Email: g@k
 

Sociale links