8/8-2020

Prædiken til Store bededag /MF

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mattæus:

Jesus sagde: ”Bed, så skal der gives jer: søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får: og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!

Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!”   Matt. 7,7-14

 

”O du, som skabte hjerte mit,

det dybe underfulde,

o, dan det efter hjerte dit

Til himmel-spejl i mulde,

så jeg langt mer, end selv jeg ved

kan lære af din kærlighed

om nådens rige fylde!” DDS 493 v. 5

 

Jeg har ofte slået mig på ordene, ”Bed, så skal der gives jer: søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får: og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.” Hvor ofte er det lige, at vores liv går, som vi havde troet, det skulle? Til tider lidt irriterende, men der er også noget lærerigt i de forskellige omveje, der nogle gange viser sig.  Jeg tror vi alle sidder med erfaringer, der bekræfter, at livet har det med at forme os, frem for omvendt.

Nu er der nok også en større og dybere mening i ordene, end som en slags automatisk bønhørelse. Bededagsteksterne skal læses i forlængelse af påsken: Vi har fået det fine budskab om, at lyset og frelsen er tiltænkt os alle, forhænget i templets helligste er flænget og det er ikke længere kun de specielt udvalgte, der kan eller må henvende sig til Gud i en bøn. En anden vigtig detalje er, at ordene som lyder til os på Bededag, er skrevet som afslutningen på Bjergprædikenen og derfor står den stærke opfordring til bøn med et dobbelt budskab: En opfordring til at vi tør, med egne ord, sætte bønner sammen og lægge i Guds varetægt, og ligeledes klinger der et løfte med, et løfte om, at Gud vil give gode gaver til de, der beder ham om det.

Det er med en ydmyg visdom og indsigt, at vi skal forsøge at nærme os en forståelse af denne nåde: Vi præsenteres for en sætning, der kan hjælpe os til bedre at finde vores plads og rum i verden. ”Alt, hvad I vil, mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.” I eftertanken kan der ske det, at vi i mødet med vores medmenneske, midt i livets pulsslag, finder en mening i at kunne være lige her, og at vi kan være noget for et andet menneske – at kunne være ”himmel-spejl i mulde”.

Det er netop i menneskelivets samspil og spejling, at vi finder de smukkeste oplevelser og måske i et kort glimt mærker gudsbilledligheden i vores medmenneske. Det kan lyde så uendeligt enfoldigt, men det er netop også det vi alle er; børn i forhold til Gud.

Bønnens mulighed skænker os derfor et frirum, så vi gøres fri til at favne livet i hele dets bredde. Og skulle vi komme til kort, og finde ud af, at vi alligevel ikke magter det hele på én gang, så er vi genkendt og elsket i al vores menneskelighed.

 

Benny Andersen har skrevet et alvorsfulgt digt, der rummer netop denne balancegang mellem livets lethed og alle valgenes tyngde. Det hedder ”Livet er smalt og højt”

 

”En tændstik blusser op i verdensrummet

Belyser kort et ansigt før den slukkes.

I mørket mødes hænder

Berør kort hinanden før de stivner

Ord sendes ud.

Nogle få når frem til et øre

Huskes muligvis en tid.

Målt på langs er livet kort

men lodret målt uendeligt

En dirrende fiber i dødens muskel.

Kys med det samme

før kysset rammer et kranium.

Snart er du ingen

men nu har du læber

og tændstikker”

 

Når jeg læser digtet, får jeg den fornemmelse at livet, i alle dets facetter, er så afgørende at turde tage på ordet. At vi skal turde tage stilling og del i livet, også selvom der vil være svære til- og fravalg. Og tyngden indfinder sig, når vi tør tænke tanken til ende; at vi er lige her én gang – hvad vil du stille op med alt det liv?

Målt på langs er livet kort, men lodret målt uendeligt

Selvom evigheden klinger med i denne sætning, så er det slået fast, at det aldrig kan være lige meget, hvilke valg vi træffer her og nu, for vi er indbudt til liv og fællesskab og det er også lige her, i krydsfeltet at vi trives bedst. Men hvad gør vi så, når vi finder os et sted, hvor ligningen ikke går op, når frustrationen over alt det der ikke blev, fordi verden er lukket ned på ubestemt tid, melder sig? Når konfirmationerne lader vente på sig, efterskole og højskolevennerne er alt for langt væk og tiden til, at vi igen kan begynde at træde ind i en normal hverdag føles så uendelig lang. Hvad gør vi så?

Anna Mejlhede beskriver det så fint i en enkelt sætning, ”Dette er hemmeligheden bag nåden: Det er aldrig for sent, derfra al trøst begynder

Det er netop alle disse oplevelser fra det levede liv, der er så afgørende: det kan være ansvar, forventninger, erfaringer, håb, skuffelse, visdom. Alle disse livserfaringer bærer i sig en indsigt vi kun kan få ved at turde være i livet, som dem vi er. Og at vide, at det aldrig er for sent, at turde læne os ud, i håbet om at blive mødt.

For når vi møder hinanden med oprigtige hjerter, og derfra deler livets mørke og lyse sider, så vi mærker at vi ikke står alene med alt det livet nu kan bringe, da sker det at vi, spontant, i selvforglemmelsen møder medmennesket lige der, hvor det gør allermest gavn.

kys med det samme før kysset rammer et kranium. Snart er du ingen, men nu har du læber og tændstikker

 

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,

Fader, Søn og Helligånd,

du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,

højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Amen.

Kontaktoplysninger

  • Give Sognehus
  • Bøgetorvet 1

    7323 Give

    E-mail: give.sogn(at)km.dk

     

  • Telefon: 7573 1009
  • Email: g@k
 

Sociale links