Privatlivspolitik ved Give Kirke

Privatlivs- og persondatapolitik

Give og Vorslunde Sognes Persondatapolitik omhandler hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor de indsamles, hvordan de beskyttes, og hvor lang tid de opbevares. Ligeledes er den enkelte persons rettigheder beskrevet, herunder hvordan man gør indsigelse eller søger indsigt i sine personoplysninger.

Desuden findes her oplysninger om privatlivspolitik for www.givekirke.dk, www.farrekirke.dk og www.vorslundekirke.dk. (De to sidstnævnte domæner omdirigeres til www.givekirke.dk, hvorfor nedenstående privatlivspolitik gælder for alle tre domænenavne)

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Give-Vorslunde Menighedsråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages i Give og Vorslunde Sogn. Persondata behandles i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR) af d. 25. maj 2018, som kræver, at personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og fortroligt

Give-Vorslunde Menighedsråd
Bøgetorvet 1

7323 Give
CVR-nr.: 38661612
Telefon: 75731009
Mail: 7983@sogn.dk
Sikker mail via kirkens hjemmeside: www.givekirke.dk/kontakt

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiver er chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen v. Kirkeministeriet.
Han kan kontaktes på følgende måder:
Mail: databeskyttelsesraadgiver@km.dk
Telefon: 33923390
Brev: Kirkeministeriet, att. ”databeskyttelsesrådgiver”, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K

 

Indsamling og brug af personoplysninger

Ved personoplysninger forstås alle slags data, der kan bruges til at identificere personer.
Indsamling af personoplysninger ved Give Sogn sker ved telefonisk, personlig eller skriftlig kontakt til sognepræster eller kirkekontor, fx i forbindelse med tilmelding til aktiviteter som babysalmesang, minikonfirmand, konfirmationsforberedelse og Jul i Fællesskab samt ved aftale omkring en kirkelig handling eller lignende. Der indsamles og gemmes ikke oplysninger i forbindelse med kirkelige handlinger og aktiviteter uden der er givet skriftligt eller mundtligt samtykke hertil.

Vi indsamler typisk følgende typer oplysninger i det omfang, der gives samtykke hertil: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og hvilken kirkelig handling/aktivitet, der er tale om. Endvidere skal kirken have oplysning om CPR-numre ved kirkelige og civile registreringer (dåb, konfirmation, bryllup og begravelser etc.) og om medlemskab af folkekirken.

Ved tilmelding til en kirkelig handling giver man samtidig samtykke til, at ens personoplysninger bliver behandlet af kirkens dataansvarlige, og at oplysningerne kan videregives til præsterne og kordegn i det sogn, hvor man ønsker den kirkelige handling. Oplysninger om faddere ved dåb og vidner ved vielse er navn og aktuelle adresse, som indskrives og gemmes i den digitale kirkebog sammen med henholdsvis barnets dåbsoplysninger og brudeparrets vielsesoplysninger. Disse oplysninger er typisk videregivet fra de personer, der har bestilt den kirkelige handling, og orienteringen om opbevaring af oplysninger gives til disse.

Kontaktoplysninger

  • Give Sognehus
  • Bøgetorvet 1

    7323 Give

    E-mail: give.sogn(at)km.dk

     

  • Telefon: 7573 1009
  • Email: g@k
 

Sociale links